Valter – Saitek Corona D+ 5 MHz 1/2-1/2

Valter - Novag Super VIP 1-0